Warmteterugwinning

Neem contact op

Industriële processen

Ook tijdens industriële processen wordt warmteterugwinning toegepast om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld in de chemische industrie, waarbij warme gassen of vloeistoffen vrijkomen, kan de warmte worden teruggewonnen en gebruikt worden voor andere processen of voor het verwarmen van gebouwen. Het toepassen van warmteterugwinning heeft verschillende voordelen, namelijk:

Het besparen van energie en het verminderen van CO2-uitstoot, kan het ook leiden tot lagere energiekosten en hoger rendement van installaties. Daarnaast draagt het bij aan een duurzame samenleving en de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het is hierbij wel belangrijk om rekening te houden met de specifieke situatie en de toepassingsmogelijkheden van warmteterugwinning. Niet in alle situaties is het even effectief dit zullen wij vanuit Healthy Environment Group zeker goed adviseren.

   

DE GEZONDHEID VAN MORGEN BEGINT REEDS VANDAAG

Partners